Van 14 tot 16 december 2020 organiseerde de SIG27 van EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) hun tweejaarlijkse conferentie. In de virtuele setting waren niet alleen digitale conferentiezalen voorzien, maar ook online ontmoetingsplaatsen (onthaal, koffiekamer, yogazaal…) waarin je gericht collega’s kon opzoeken en een praatje (met video en audio) kon maken. De ideale manier natuurlijk om vakcollega’s te leren kennen, kennissen opnieuw te ontmoeten etc.

Het thema van deze editie was ‘Sharpening the facets of online measures: Research at the cutting edge’, een editie waarop d-teach natuurlijk niet kon ontbreken. Collega Maaike gaf, in het kader van haar Baekeland-doctoraat, een presentatie over ‘Measuring teachers’ synchronous online teaching’.

Nu steeds meer onderwijsinstellingen en organisaties online leerprogramma’s aanbieden, hebben meer en meer leerkrachten nood aan professionalisering en ondersteuning om zich deze nieuwe manier van lesgeven eigen te maken. Dit geldt vooral voor synchroon online leren, waarbij de leerkracht en de leerlingen tegelijkertijd online met elkaar communiceren via video, chat en whiteboard modaliteiten. In een eerdere systematische reviewstudie heeft collega Maaike in kaart gebracht welke competenties en rollen nodig zijn om een kleine groep studenten synchroon online les te geven via een virtueel klaslokaal. Tijdens deze presentatie ging ze dieper in op het meten van deze competenties.

We kijken alvast uit naar het vervolg van je onderzoek, Maaike!