D-teach kreeg deze week het label van ‘Microsoft in Education global training partner’. De missie van Microsoft is om elke persoon en organisatie op de planeet in staat te stellen meer te bereiken. Als onderdeel van die missie gelooft Microsoft dat technologie kan worden gebruikt als een hulpmiddel om studenten en docenten in staat te stellen de wereld van morgen te creëren.

Onze rol als Global Training Partner is van cruciaal belang om nationale en internationale universiteiten, scholen, districten en ministeries van Onderwijs te helpen de waarde van hun investering in technologie te realiseren. Vanuit ons expertise helpen we met de transformatie van offline naar online leren met een focus op online didactiek & instructional design. Daarnaast helpen we leerkrachten en trainers om technologie effectief te integreren in hun lesgeven en om positieve leerresultaten van studenten te stimuleren aan de hand van digitaal leren. Houd onze academy en onze nieuwsbrief zeker in de gaten om hiervan op de hoogte te blijven!