Agentschap Integratie & Inburgering

Advies en pedagogische workshops over online leren

UITDAGER & UITDAGING

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert jaarlijks pedagogische studiedagen voor de leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie. Het Agentschap is ondertussen omwille van de coronacrisis naar afstandsleren overgeschakeld. Bij de leerkrachten draaien de meeste leernoden dan ook rond digitalisering van het leeraanbod. Het Agentschap Integratie & Inburgering wil daarom de pedagogische studiedagen voor de leerkrachten ook online organiseren. En niet alleen qua vorm, maar ook qua inhoud focussen op het online gebeuren: typische kenmerken, valkuilen en handige tips & tricks bij online lesgeven.

D-TEACH OPLOSSING

D-teach geeft advies over de strategische aanpak van online opleidingen. D-teach zorgt ook voor een reeks praktische workshops tijdens de pedagogische studiedagen zodat de leerkrachten met de tips en tools meteen aan de slag kunnen.

D-TEACH AANPAK

D-teach bekijkt samen met het Agentschap Integratie & Inburgering de strategie rond online opleidingen, zowel op macro- als mesoniveau. D-teach analyseert de huidige aanpak, staat stil bij aandachtspunten en geeft advies over mogelijke optimalisatie. Op microniveau ontwikkelt en geeft d-teach in overleg met het Agentschap Integratie & Inburgering een reeks online workshops rond de basisprincipes van synchroon online lesgeven.

RESULTAAT

D-teach geeft insteek voor de strategische aanpak van online opleidingen en zorgt tegelijk voor een pakket van online, hands-on workshops. Dankzij deze workshops krijgen 120 leerkrachten de didactische basisprincipes van synchroon online lesgeven op een heel efficiënte manier mee.