De wereldwijde COVID-19 crisis heeft een ongekende impact op onze samenleving, en in het bijzonder op kinderen. UNESCO becijferde dat naar schatting 850 miljoen kinderen, jongeren en studenten hierdoor fysiek niet meer naar de school, universiteit of hogeschool kunnen.

Afstandsonderwijs helpt dit probleem ondervangen. Omdat het ons toelaat kinderen in hun thuisomgeving te bereiken. Bij d-teach beschouwen wij het als onze maatschappelijke plicht om ervoor te zorgen dat kinderen geen leerachterstand oplopen, helemaal in lijn met duurzaamheidsdoelstelling 4 van de Verenigde Naties, het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. We mogen in deze crisis geen enkel kind in de steek laten.

Concreet helpen we leerkrachten gratis om zich om te scholen tot online leerkrachten via webinars en Distance Teaching Tips

Samen blijven we gaan voor toegankelijk onderwijs. Omdat we geen enkel kind in de steek willen laten.

Het d-teach team

“Als astronaut heb ik ervaren hoe afstand geen hinderpaal is om verwondering en creativiteit over te brengen op kinderen. Daarom is het initiatief van D-Teach voor het trainen van online leerkrachten zo belangrijk, en meer dan ooit in tijden van crisis.”

Frank De Winne – Astronaut