De coronacrisis heeft ons onderwijssysteem onverwacht voor een enorme uitdaging geplaatst en heel wat leraren zijn van de ene op de andere dag zelf student geworden in het vak “emergency teaching”. Maar…

Online ‘noodonderwijs’ is niet gelijk aan ‘volwaardig, kwalitatief afstandsonderwijs’. Er is wel degelijk een verschil.

Een goede leraar is onder meer stressbestendig, probleemoplossend, communicatief, creatief en flexibel. Een goede online leraar combineert al deze eigenschappen met technische en digitale vaardigheden, behoudt vanop afstand het overzicht en kan op de gepaste manier én vanop afstand interveniëren. Europees onderzoek toont aan dat amper 25% van het lerarenkorps zich digitaal competent voelt. En weinigen zullen zich meesters op alle vlak durven noemen. Daarom hebben alle online leraren nood aan professionele opleiding, feedback, en een helpdesk bij problemen.

Sinds de coronacrisis heeft d-teach 41 gratis online webinars gegeven aan bijna 4.000 leraren.

D-teach is momenteel de enige 100% online school in België en biedt al jaren succesvol en kwaliteitsvol online onderwijs aan buitenlandse expat-kinderen. D-teach is een sterk en gemotiveerd 40-koppig team van pedagogen, logopedisten, erkende leraren in binnen- en buitenland op niveau van zowel kleuter-, basis-, secundair als volwassenen onderwijs en actief in 42 verschillende landen. D-teach staat voor “Distance Teaching” en is 8 jaar geleden ontstaan als start-up vanuit het student-ondernemerschap van pedagogen aan de Universiteit Gent. Het vond zijn inspiratie in tal van ‘good practices’ en online scholen in het buitenland, waar de nood aan e-learning door de verre afstanden een noodzaak was.

Bij ons in België bestaat de mogelijkheid nog niet om erkend te worden als online school. De coronacrisis heeft het nut van en de nood aan afstandsonderwijs echter wel meteen op scherp gesteld. Deze crisis biedt dan ook ongeziene kansen voor innovatie in ons onderwijs. Maar laat ons dit doen op een pedagogisch verantwoorde wijze.

Afstandsonderwijs mag niet beperkt blijven tot een simpel “copy-paste” verhaal. Kwalitatief afstandsonderwijs heeft een duidelijke pedagogische visie op online didactiek, is vooraf goed doordacht en gepland, interactief, efficiënt en gestructureerd. Het vereist de omzetting van offline lesinhoud naar een volledige online verhaal, met een goede balans voor wat synchroon en asynchroon wordt aangeboden.

We hebben dringend nood aan ‘duurzaam noodonderwijs’ dat steunt op de pijlers van kwalitatief afstandsonderwijs – een “distance education emergency plan“, om korter op de bal te kunnen spelen wanneer een nieuwe crisissituatie zich voordoet.

Kwaliteitsvol afstandsonderwijs biedt zoveel mogelijkheden en meerwaarde dat het als volwaardige en complementaire modus naast het contactonderwijs zijn plaats verdient.

D-Teach, met zijn enthousiast, multidisciplinair team én zijn jarenlange ervaring staat volledig klaar om deze uitdaging aan te gaan:
PhD-researcher Maaike Grammens (Baekeland-mandaat d-teach/UGent),
Joke Hollants, adviseur digitale vaardigheden (d-teach online training),
Marlies Van Assche, pedagogisch adviseur (d-teach online school),
Lieselot Declercq, oprichter en algemeen coördinator (d-teach).

___________

Met dank aan Prof. dr. Bram De Wever (Tecolab, Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent) voor feedback en het gezamenlijk opzetten van wetenschappelijk onderzoek betreffende afstandsonderwijs.

Meer weten over ons? Wens je hulp op maat?

www.d-teach.com
www.d-teachtraining.com
Facebook-groep ‘Distance Teaching Tips