De nodige compententies van de synchrone online leerkracht / trainer

D-teach doet onderzoek naar hoe je op een kwalitatieve manier synchroon online kan lesgeven. We brachten via een competentieraamwerk 7 rollen in kaart die leraren moeten hebben om kwalitatief les te geven in een synchrone online leeromgeving.