Waarom wij jouw vertrouwen verdienen

Het kwaliteitskader van d-teach is een uniek pedagogisch raamwerk voor online en blended leren. Het d-teach raamwerk is wetenschappelijk onderbouwd door leertheorieën en mede gebaseerd op kwalitatieve data uit interviews met online trainers. We werkten hiervoor samen met VLAIO en Griffith University in Australië. We werden hiervoor uitgenodigd op internationale conferenties zoals Online Educa Berlin, SETT GentUNESCO-conferentie Mgiep Tech in India en Edmedia in Amsterdam.

Kwalitatief online leren heeft een duidelijke pedagogische visie op de wereld en het leren. Hieruit volgen een instructie en instructional design die vooraf goed doordacht zijn, interactief, efficiënt en gestructureerd specifiek voor online leren. Als toekomstbestendige organisatie is het belangrijk om de nodige bouwblokken te voorzien voor continue transformatie in deze veranderende wereld.

Ons kwaliteitskader

uniek Pedagogisch raamwerk

Rollen-online-leerkracht-doctoraatonderzoek-d-teach-online-learning.png

Onze Professionalisering

eigen onderzoek en onderzoeksprojecten

Maaike Grammens, adviseur professionalisering bij d-teach online training en PhD-student, doet via een Baekeland-mandaat onderzoek naar hoe je op een kwalitatieve manier synchroon online kan opleiden. Doel is het verder ondersteunen van trainers in hun professionele ontwikkeling. Dit onderzoek kadert binnen een doctoraatsopleiding die tot stand is gekomen in opdracht van d-teach in samenwerking met de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, onder begeleiding van Prof. Dr. Bram De Wever, en mede gesteund door VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen. We publiceren deze inzichten in internationale academische tijdschriften. In samenwerking met d-teach online school krijgt ieder teamlid een unieke opleiding voor ‘online trainen’ en voorzien we in de continue professionalisering van ons team.

We stappen ook graag in onderzoeks- en innovatieprojecten, samen met Vlaamse en internationale bedrijven, onderwijs- en onderzoekspartners.

Onze wall of fame

Kwaliteitslabels & certificaten

WSE kwaliteit

kwaliteitslabel Werk en Sociale Economie

Het kwaliteitslabel van WSE bewijst dat d-teach online training een kwalitatieve en duurzame organisatie is.

geregistreerd dienstverlener kmo-portefeuille

D-teach online training is een geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille voor het geven van advies of opleidingen.

Pledger kwaliteit

Digital skills and jobs coalition label

D-teach kreeg voor haar initiatieven rond digitale vaardigheden het Digital Skills en Jobs Coalition label.

Microsoft edu kwaliteit

Microsoft in Education global training partner

Dankzij onze uitgebreide expertise over online didactiek en learning experience & instructional design zijn wij Microsoft in Education global training partner.