De nodige compententies van de synchrone online leerkracht / trainer

Instituten wereldwijd maken de transitie van offline naar online onderwijs. Omdat steeds meer onderwijsinstellingen online programma’s aanbieden, moeten leraren zich deze nieuwe manier van lesgeven eigen maken. Dit geldt in het bijzonder voor synchroon online onderwijs, een vorm van online onderwijs waarbij leraar en leerlingen tegelijkertijd met elkaar in interactie gaan. Deze manier van online lesgeven is kenmerkend voor d-teach. Synchroon online onderwijs wordt steeds populairder, onder meer omwille van de COVID-19-pandemie. Maar het grote potentieel van synchroon online onderwijs staat in schril contrast met het weinige onderzoek errond. Nochtans laten verschillende studies zien dat deze manier van lesgeven duidelijk andere competenties van de leraar vereist. Daarom namen we vanuit d-teach zelf initiatief om ons verder te specialiseren in deze vorm van online onderwijs.

Maaike Grammens, adviseur professionalisering bij d-teach, doet via een Baekeland-mandaat onderzoek naar hoe je op een kwalitatieve manier synchroon online kan lesgeven. Doel is het verder ondersteunen van leraren in hun professionele ontwikkeling. Dit onderzoek kadert binnen een doctoraatsopleiding die tot stand is gekomen in samenwerking met de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, onder begeleiding van Prof. Dr. Bram De Wever, en mede gesteund door VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen.

Vanuit een literatuurstudie inventariseerden we al de competenties en overkoepelende rollen die leraren moeten hebben om kwalitatief les te geven in een synchrone online leeromgeving. Dit competentieraamwerk is de start van verdere studies die opnieuw de synchrone online leraar verder evidence-based willen ondersteunen in zijn professionele ontwikkeling. Binnen d-teach online training vertalen we ook alle bevindingen van dit onderzoek naar de L&D wereld.

Wil je als leraar of trainer ook aan de slag met dit competentieraamwerk?
Wens je concrete tips over kwalitatief online lesgeven en trainen in een synchrone leeromgeving?
Contacteer me via maaike.grammens@d-teach.com.
Graag tot binnenkort!