E-learning heeft enorm veel voordelen, maar krijgen vaak de feedback dat ze te onpersoonlijk zijn. De lerenden missen vaak de persoonlijke touch wanneer ze de omslag naar digitaal asynchroon leren maken. En laat ons toegeven, heel vaak is dit ook het geval, want maar al te vaak ligt de focus op overbrengen van zoveel mogelijk informatie bij het ontwikkelen van e-learning.

Dankzij de enorme vooruitgang in technologie, zijn er echter heel wat mogelijkheden om gemakkelijk (en goedkoop) e-learning persoonlijker te maken!  Hieronder kan je 3 tips vinden om je e-learning eenvoudig persoonlijker te maken:

  1. Iedereen is anders en leert ook anders (UDL). Zorg ervoor dat je bij de ontwikkeling van je e-learning rekening houdt met het feit dat iedereen een andere leerstrategie Sommige mensen lezen bijvoorbeeld graag tekst, maar anderen hebben liever een video op podcast om bepaalde zaken te onthouden. Presenteer daarom de inhoud van de e-learning op verschillende manieren, zodat deze ook voor iedereen interessant, toegankelijk en een meerwaarde is.
  2. Geef de lerenden keuzes. Bij e-learning heeft de lerende meestal al de keuze om de e-learning op een tijd en plaats naar keuze door te nemen. Maar je kan doorheen de e-learning nog meer keuzemogelijkheden voor de lerende creëren. Zo kan je bijvoorbeeld de lerende zelf de volgorde waarop geleerd wordt laten bepalen, kan je de lerende de keuze geven tussen bepaalde casussen / voorbeelden, kan je de lerende zelf het lettertype en de lettergrootte laten instellen, etc. De mogelijkheden zijn eindeloos en hangen natuurlijk af van het onderwerp en de software waarmee de e-learning gemaakt wordt.
  3. Geef de lesgever een gezicht. Zo kan de lesgever zich kort even voorstellen bij de start van de e-learning aan de hand van een korte tekst of zelf een filmpje (nog persoonlijker!). Hieraan gekoppeld kunnen de lerenden natuurlijk ook gevraagd worden om zichzelf kort even voor te stellen (bv. op een forum), op deze manier wordt ook interactie tussen de lerenden gecreëerd. De lesgever kan ook verschillende kennisclips opnemen die dan in de e-learning gebruikt worden. Daarnaast kan het ook fijn zijn om eens een live Q&A te organiseren, waarin de lerenden de lesgever eens online ontmoeten en waarbij ook vragen gesteld kunnen worden. Twee vliegen in 1 klap!

Kortom, e-learning hoeft zeker niet onpersoonlijk te zijn. Er zijn oneindig veel mogelijkheden om e-learning persoonlijk te maken, waarbij alles natuurlijk afhangt van je doelgroep, je leerdoelen, je onderwerp en de software die je gebruikt.