Publicatie academisch artikel over synchroon online leren

Maaike Grammens, adviseur professionalisering bij d-teach online training en PhD-student, doet via een Baekeland-mandaat onderzoek naar hoe je op een kwalitatieve manier synchroon online kan lesgeven. Doel is het verder ondersteunen van leraren in hun professionele ontwikkeling. Dit onderzoek kadert binnen een doctoraatsopleiding die tot stand is gekomen in opdracht van d-teach in samenwerking met de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, onder begeleiding van Prof. Dr. Bram De Wever, en mede gesteund door VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen.

We publiceerden in juli het wetenschappelijke artikel “A systematic review of teacher roles and competences for teaching synchronously online through videoconferencing technology“.