Slide Slide Slide

Online onboarding voor de doctorandi van UGent

UITDAGER & UITDAGING

De Doctoral Schools van UGent willen graag een online onboardingstraject voor startende doctorandi. Ze zien dit als een leerpad (ca. 2 uur doorlooptijd in het Engels), geïntegreerd in Ufora, het officiële online leerplatform van UGent. Via dit leerpad moeten startende doctorandi op een heldere en uitnodigende manier alle relevante informatie aangereikt krijgen. Die informatie is er op vandaag al, maar staat verspreid over verschillende websites.
Aan d-teach om de info te analyseren, het instructional design te verzorgen, het redactiewerk te doen en het leerpad heel concreet vorm te geven.

D-TEACH OPLOSSING

D-teach laat op deze uitdagingen haar expertise in instructional design los. D-teach focust daarbij op het brengen van een effectief en interactief online verhaal. De tekstuele info wordt helder gestructureerd en creatief verpakt in tools die uitnodigen om te leren. Tegelijk zit achter deze tools een doordachte aanpak die de leerervaring niet alleen aangenaam maar vooral ook succesvol maken.

D-TEACH AANPAK

D-teach bakent samen met de Doctoral Schools de doelstellingen en inhoud af. Daarna ontwikkelt d-teach een storyboard. Dit geeft aan welke leerervaringen en -activiteiten (video, interactieve figuur, quiz, enz.) worden aangeboden. Verder schrijft d-teach een gedetailleerd script uit en bepaalt samen met de Doctoral Schools de look & feel. D-teach werkt tot slot de leeractiviteiten uit.

RESULTAAT

D-teach integreert de leeractiviteiten samen met DICT in Ufora, het online leerplatform van UGent. Vanaf academiejaar 2020-21 rolt UGent dit onlineboardingtraject uit voor de nieuwe doctorandi. Zij kunnen voortaan op één online plek terug voor de informatie die ze nodig hebben om een vliegende start te maken.