De impact van de corona-crisis op het onderwijs is enorm. Gelukkig kan afstandsonderwijs heel wat tegengewicht bieden. Alleen vraagt online lesgeven toch een andere aanpak dan lesgeven voor de klas. Privéspelers zoals de virtuele school d-teach nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en delen graag hun expertise. D-Teach stelt daarbij altijd de leraren voorop: als zij de juiste skills in de vingers hebben, dan kunnen ze hun passie voor lesgeven net zo goed online delen als in de klas.

D-teach staat voor Distance Teaching ofwel afstandsonderwijs. D-teach biedt al sinds 2012 online leren aan voor kinderen en jongeren in het basis- en secundair onderwijs. De leerlingen zijn op vandaag vooral Vlaamse jongeren in het buitenland die willen (re-)integreren in het lokale Vlaamse of buitenlandse onderwijs. D-teach vormt zo een brug tussen het onderwijs in het buitenland en Vlaanderen.

Om de leerervaring zo aantrekkelijk én effectief mogelijk te maken, gebruikt D-teach het principe van online blended learning: een combinatie van zowel synchroon leren (virtuele interactieve klas met whiteboard) als asynchroon leren (elektronische leeromgeving, video’s, online games, fora, enz.).

Founder Lieselot Declercq

“Onze online leraren zijn allemaal gecertificeerde leerkrachten uit het Vlaamse onderwijs; zij krijgen er een intensieve e-coachingsopleiding bovenop. Zo kunnen ze zowel met technologische, pedagogische als didactische principes van blended learning omspringen.”

D-teach werkt momenteel met een multidisciplinair team van 35 online leraren waaronder leraren uit het kleuter-, basis- en secundair onderwijs, maar ook onderwijspedagogen, logopedisten en psychologen. Als pionier in het virtueel leren heeft d-teach ondertussen al heel wat expertise opgebouwd. Zo werkt d-teach al jaren samen met andere virtuele scholen, bv. in Australië, en met de lokale universiteiten. Naast een goede online infrastructuur, blijkt vooral het beschikken over leraren met online skills een belangrijke terugkerende factor om van afstandsleren een succes te maken.

Onderzoekster Maaike Grammens

“Daarom werkt d-teach momenteel met innovatiesteun van VLAIO een online pedagogisch model uit. In samenwerking met de UGent doe ik doctoraatsonderzoek om een opleiding tot synchroon online lesgever te ontwikkelen, een unicum in Vlaanderen én zelfs de wereld!“

Een unicum dat in deze corona-crisis extra van pas komt, want d-teach gelooft rotsvast in de kracht en opleiding van de leraar om de kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven garanderen, zelfs in de moeilijkste crisissituaties. D-teach deelt graag haar expertise in een community van leraren die zich willen verdiepen in didactische tips voor online lesgeven.

Founder Lieselot Declercq

“Interactie is ‘key’ bij online lesgeven, anders haken jongeren af en wordt al snel gezegd dat online leren niet werkt. Dit willen we verhinderen, door elkaar een hart onder de riem te steken, de veiligheid van iedereen voorop te stellen door thuis les te geven en een community van gemotiveerde online lesgevers te creëren.”

Wie interesse heeft, kan aansluiten op de facebookgroep ‘Distance Teaching Tips‘ van d-teach.
Op twee dagen tijd toonden al bijna 2.000 bezoekers interesse.